ISUZU MU-X

ISUZU MU-X

Đối tác khách hàng

ISUZU MU-X

ISUZU MU-X 19 B7 4X2 MT

ISUZU MU-X 19 B7 4X2 MT

Giá: 820.000.000 VND

ISUZU MU-X 3.0 PRESTIGE AT (4x4)

ISUZU MU-X 3.0 PRESTIGE AT (4x4)

Giá: 1.120.000.000 VND

ISUZU MU-X 19 PRESTIGE 4X2 AT

ISUZU MU-X 19 PRESTIGE 4X2 AT

Giá: 960.000.000 VND

ISUZU MU-X AT -1

ISUZU MU-X AT -1

Giá: 960.000.000 VND

ISUZU MU-X - AT -1

ISUZU MU-X - AT -1

Giá: 899.000.000 VND

ISUZU MU-X - MT

ISUZU MU-X - MT

Giá: 899.000.000 VND

ISUZU MU-X - AT

ISUZU MU-X - AT

Giá: 960.000.000 VND


  • Mr Thành - 0972 707 235
  • Hotline: 0972 707 235